Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Nyt internationalt studie om erfaringerne med 5 års brug af Eden Alternative filosofien

Januar 2016

Signature Helath Care driver 60 plejehjem fordelt over 6 stater i USA. De har siden 2012 anvendt Eden Alternative filosofien som kulturforandringsmetode – for at komme fra en medicinsk orienteret pleje- og omsorgsmodel til en person-dirigeret omsorgsmodel.

Person-dirigeret omsorg og pleje defineres som en konstant interaktiv proces mellem den Ældste og vedkommendes omsorgsgivere, som ærer den Ældstes værdighed og valg, så vedkommende  så at sige dirigerer sit eget hverdagsliv. Et socialt accepteret omdrejningspunkt involverer den Ældste i livet omkring ham/hende, udover de hensyn der traditionelt tages til spise og badetider, fælles og individuelle/ fagligt tilrettelagte aktivitetsplaner mv.

Signature Health har 40 af disse plejehjem på det amerikanske Eden Alternative register. At være på det, synliggør for omverdenen, at man som organisation fortløbende er aktivt i gang med at forandre kulturen. I studiet sammenlignes resultater også med de hjem som endnu ikke er så dybt i deres kulturforandringsproces at de er registreret.
Arbejdet med det “selv-evaluerings-materiale” som danner udgangspunkt for ansøgningen om at blive registreret, øger den fælles selvindsigt i hvorfor de store forandringer er sket. Det gør nemmere at fortsætte med at gennemføre yderligere forandringer.

I artiklen beskriver Angie McAllister og Jeff A Beaty hvorledes det at anvende Eden Alternative filosofiens tilknyttede procesguide med de 10 principper på forskellig måde, har forandret vilkårene i hverdagen, så forandringerne kan måles i forhold til livskvalitet, trivsel samt  økonomiske indikatorer og et nationalt CMS 5-stjerne rating system.

Selvom det er et amerikansk studie, giver det en meget fin beskrivelse af hvorledes deres lokale transformationsprocesser har forandret hverdagslivet på samme måde som erfaringer peger på, også her i Danmark:  Faldende medicinforbrug, færre fald, færre liggesår, færre genindlæggelser, mindre vægttab og faldende sygefravær samt større arbejdsglæde. Altså en model som på alle måder for denne organisation har været værd at forfølge.

Find artiklen her

Vær mens du læser artiklen opmærksom på, at vi i Danmark har byttet om på rækkefølgen af principperne 4 og 5, for at kunne italesætte de 3 unødvendige omsorgsplager på en mere mundret måde.