Opfølgnings- og inspirationsdage

Når man er igang med en Eden Alternative kulturforandringsproces over tid, kan det med jævne mellemrum være meget givende at deltage i opfølgnings- og inspirationsdage. Under sådanne dage kan landskoordinatorerne bidrage med at knytte de oplevede udfordringer, successer og dilemmaer sammen med filosofien og principperne. Hermed tydeliggøres hvordan ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed kan imødegås og oplevelserne af, at livet er værd at leve for alle stiger i omfang.

Vælger man at lade nøglepersoner deltage i de, på landsplan, udbudte opfølgnings- og inspirationsdage, skabes muligheder for at danne netværk med de øvrige deltagere.

En lokal opfølgnings- og inspirationsdag kan, efter behov, fokusere på aktuelt dominerende udfordringer og problemstillinger.