Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Opsamlede internationale resultater

Du kan få et overblik over internationale (engelsk-sprogede) resultater af de mange forskellige Eden Alternative forankrede forandringsprocesser, via den amerikanske hjemmeside: Research and Data.