Eden Denmark

Den vigtige start

 

Når organisationen beslutter sig for en Eden Alternative kulturforandringsproces, er det meget vigtigt, at anvende tid nok på både idé og planlægningsfase. Det er vigtigt at vide, at selve Eden Alternative uddannelsen er en efteruddannelse, set i forhold til de faglige uddannelser som medarbejdere og ledere er i besiddelse af.

På siden Hvordan kommer vi i gang? er et typisk Eden Alternative efteruddannelses- og procesforløb gennemgået. Her gives en beskrivelse fra de første overvejelser frem til en praktisk igangsætning af undervisning, og derefter iværksættelse af forandringen, med løbende opfølgning i hverdagen.

Hele forløbet har afsæt i en forståelse af, hvorfor kulturen i jeres hus har brug for forandring. Med et målrettet fokus på, hvad der ønskes opnået, udarbejdes en lokal proces-strategi med indbyggede justeringer og tilpasninger undervejs.

Det er vigtig, at indsamle viden og data ved opstarten, så det er muligt at kunne beskrive effekterne efterhånden.
Når man skal ændre en kultur, som er skabt gennem mange år, tager det lang tid at få en ny til at bide sig fast. Så at kunne huske hinanden på, hvad der er opnået på et givet tidspunkt, er vigtigt.
Eden Denmark har redskaber, som kan anvendes til at sikre disse data fra start.

Hidtidige danske erfaringer har vist forbedringer i forhold til oplevet trivsel og livskvalitet, faldende medicinforbrug, faldende sygefravær og bedre psykisk arbejdsmiljø.
Eden Denmark kan hjælpe med at få overblik over metoder, redskaber og sammenhænge mellem de forskellige muligheder.

Kontakt os for sparring og vejledning.