Skanderborg Kommune

Plejecenter Dagmargården

Registeroplysninger:

Registreringsdato: 24. juni 2024

Organisation: Plejecenter Dagmargården, Sygehusvej 1-3, 8660 Skanderborg, Skanderborg Kommune

Hjemmeside: Link

Leder: Mette Brauer Sørensen

Eden gruppe: Gitte, Charlotte, Emina, Hanne, Birthe, Lone, Linda, Louise, Lulu, Mette, Janne, Asha, Hanne, Ozanj, Natalia og Mette

Adresse: Sygehusvej 1 8660 Skanderborg

Telefon: +45 24 99 87 02

E-mail til leder: mette.Brauer.Sorensen@skanderborg.dk