Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Alle plejehjem i Assens Kommune er nu Eden Alternative registrerede

Den. 8. maj blev det 9. plejehjem i Assens kommune et registreret Eden Alternative hjem. Assens kommune har kendt til Eden Alternative siden 2005, hvor leder og medarbejdere fra Holmely deltog i et kursus.  Siden da har filosofien været en vejviser for hverdagslivet i kommunens plejehjem.

Kommunen deltog fra 2007 til 2009 i projektet ”Kvalitetsudvikling På Danske Plejehjem – nye strategier 2007-2008”, sammen med Aabenraa og Herlev kommuner, hvorunder filosofien blev anvendt i 26 plejehjem. Af disse 3 kommuner er det Assens Kommune, som har valgt at indbygge filosofien i strategien for livet i kommunens plejehjem.

Eden Danmark følger, via årsmøder med Eden-grupperne, hverdagslivet i plejehjemmene. Det er en stor glæde at opleve den øgede bevidsthed om, hvad denne tilgang på alle niveauer betyder for, at man i Assens Kommunes plejehjem får understøttet både værdigheden i hverdagen samt den rehabiliterende tilgang.

Forståelsen for at leve med en demenssygdom påvirkes også positivt i retning af at se mennesket, som lever med sygdommen i modsætning til at sygdommen overskygger livet.

Læs Assens kommunes egen artikel om, hvorfor de har valgt dette og hvad de får ud af det, her.   

Efterfølgende har Viden på Tværs – KL og Forhandlingsfællesskabets blad – været på besøg i Korsvang, hvor leder Sina Moltrup fortæller om deres erfaringer og oplevelser undervejs fra institution til hjem for beboere og medarbejdere. Læs VPTs artikel om Korsvang her.  

Eden gruppen fra Holmely har modtaget registreringsplakaten, som er til låns så længe man i Holmely ønsker at været et registreret hjem.