Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Projekt Eden – livsglæde og arbejdsglæde

I november 2009 præsenterede Tønder Kommunes 10 plejecentre evalueringsrapporten fra deres 1-årige Eden Alternative projekt, markeret med et spændende slutseminar i september måned i Ecco Centret.
Projektet var delvist finansieret af det daværende Velfærdsministeriets Pulje til udvikling af bedre Ældrepleje (UBÆP) fra 2007, og blev gennemført i et samarbejde med Sosu-Syd og Formidlingscentret v/ Ole Holst.
Som projektets titel antyder, var der fokus på både livsglæde og arbejdsglæde.

Læs her projektets evalueringsrapport.