Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Projekt “Mad fra bunden” i Bronzealdervej i Odder

I november 2010 kom evalueringsrapporten fra Bronzealdervej, som i en boenhed igennem 3 måneder havde afklaret, om det kunne lade sig gøre, såvel ernæringsmæssigt, personalemæssigt, praktisk som økonomisk, selv at fremstille maden fra bunden.

“Evalueringen viser, at det er muligt og at der endda er mulighed for at finansiere madtilbuddet fuldt ud af beboernes egenbetaling. Såfremt projektet bliver udbredt til alle 12 kommunale boenheder på Bronzealdervej og Stenslund, vil Odder kommune kunne opnå en besparelse på mellem kr. 700.000 og kr. 1ooo.ooo, som er det kommunale tilskud i dag. Samtidig vil der ske et kvalitetsløft i ernæringstilbuddet og livskvaliteten for den enkelte beboer, og der vil være mulighed for yderligere at kunne ansætte 1 kostfagligt uddannet person mere på henholdsvis Bronzealdervej og Stenslund”.

Læs hele evalueringsrapporten her.