Eden Denmark

Bygningers betydning for hverdagslivet

Eden Alternative Filosofiens betydning for de bygnings- og indretningsmæssige rammer.

De fysiske rammer har stor betydning for, hvordan hverdagslivet kan leves.

Alle har en mening om hvad et plejecenter/et bofællesskab for skrøbelige medborgere er. Men oftest har forventninger og holdninger deres rod i, hvordan vi typisk, igennem vores liv har oplevet, at disse steder er indrettede og fungerer. Som samfund skal vi kunne være sikre på, at beboerne kan trives og være trygge (være i deres personlige hjem), samtidig med at de er garanteret den nødvendige omsorg og pleje, som udøves under de rette betingelser (medarbejdernes arbejdsplads).

De fysiske rammer har stor indflydelse på de muligheder der er, for at kunne fastholde et så normalt hverdagsliv som muligt. Når den forståelse er afsættet for det videre tværfaglige arbejde, vil det fælles mål være, at livet bliver værd at leve i de nye eller renoverede rammer.

Eden Denmark kan med afsæt i filosofien og den tilknyttede principbaserede kulturtransformations metode, tilbyde støtte i forskellige grader til et målrettet afklaringsforløb med alle involverede. Uanset om der er tale om små forandringer, fx målrettet demensvenlige bofællesskaber, eller om- og nybyggeri.

Vores overbevisning er, at små fællesskaber er med til at reducere ensomhed, ved at styrke den person- og relations centrerede omsorg, samtidig med at sikkerhed og valgmuligheder i hverdagen er omdrejningspunktet.

Forarbejdet er meget vigtigt, da de fysiske rammer skal passe til de ønsker, der er til de indholdsmæssige muligheder i hverdagslivet i hvert enkelt bofællesskab efter byggefasen. Lige som i et teaterstykke er det nødvendigt at “kende skuespillet godt før scenen kan bygges”.

Afsættet vil være en gennemgang af de nuværende rammer – med blik for hvor stor en grad af hjemlighed og genkendelighed der eksisterer. Herefter drøftelser af, hvordan et traditionelt institutionspræg kan fjernes uden at krav til både hverdagsliv, privathed, arbejds- og levemiljø lider nød. Under denne gennemgang tages alle sanser i brug.
Via workshops med beboere, familiemedlemmer, tværfaglige medarbejdere og ledere kommer organisationen igennem et visionsforløb, som resulterer i en fælles beskrivelse af, hvilket hverdagsliv der skal understøttes af de kommende fornyede fysiske rammer.
Formålet er, at alle kommer til at trives og leve et righoldigt hverdagsliv. Denne indsigtsgivende proces giver ejerskab hos alle involverede.

Ovenpå dette forarbejde bliver det lettere fra starten at få målrettet de bygningssagkyndiges arbejde, således at det færdige resultat reelt kommer til at passe til det ønskede hverdagsliv. Og ”bolden” er givet op til et forsat samarbejde med beboere m.fl. når hele byggeprocessen går i gang.

Eden Denmark har deltaget i både planlægning af demensvenlig indretning, præ-kvalifikationer og bud på byggeprocesser, som del af tværfagligt sammensatte teams.

Kontakt Eden Denmark for en snak og et tilbud.

At kunne finde sin egen hoveddør når man bor i en plejebolig er vigtigt

Eden Denmark tilbyder i samarbejde med Billedbutikken både ovenstående vejledning og dørfotostater, med henblik på at sikre så stor grad af selvstændighed for beboeren som muligt, når det handler om at kunne finde hjem i sin egen bolig igen efter at have deltaget i livet i fællesområderne. Hvis orienteringsevnen driller, betyder det noget at have en genkendelig hoveddør. Og via de personligt valgte hoveddøre, huskes også medarbejderne på, at der bag denne dør bor et unikt menneske med sin egen historie og personlighed.
Læs mere om vores tilbud på Min Egen Hoveddørs hjemmeside.

Internationale samarbejdspartnere vedrørende byggeri

I USA grundlagde Bill Thomas i 2003 en ny form for plejeboliger – The Green House Project – hvor selve byggeriet tog sit udgangspunkt i Eden Alternative Filosofien. Han ønskede at bygge små fællesskaber (7-10 personer) hvor hver beboer får sit eget rum med eget badeværelse, som modvægt til flersengsstuer og fælles badeværelse på gangen (som der stadig findes en del af i USA).

Eden Alternative i USA samarbejder i dag med Dr. Emi Kiyota som, siden hun boede i et plejehjem under udarbejdelsen af sit speciale og via sit senere kendskab til Eden Alternative Filosofien, har fokuseret på nødvendigheden af at skabe hjem og ikke institutioner.
Emi Kiyota har specialiseret sig i hjemmets og omgivelsernes betydning for ældre mennesker. Hun har holdt foredrag om emnet også i Danmark (NohrCon konferencen om Fremtidens plejehjem i 2011), og har sin egen not-for-profit organisation kaldet IBASHO.

Emi Kiyota samarbejder tæt med Dr. Al Power omkring samfundets indretning i forhold til mulighederne for, at mennesker med handicaps kan blive ved med at være en del af lokalsamfundet. Se en video med Al Power og Emi Kiyota på YouTube: Al Power og Emi Kiyota fortæller.

Dr. Al Power holdt i 2013 oplægget “Designing for Well-Being – An Eden Alternative Approach” på NohrCon konferencen om Fremtidens plejebolig.