Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Redskaber til løbende at undersøge og evaluere under de igangværende forandringsprocesser – behov for yderligere viden

Under Eden Alternative kulturforandringsprocesserne, arbejder vi med to forskellige redskaber til at følge effekterne – en undersøgelse på det organisatoriske plan og en evaluering på det personlige plan.

Disse redskaber giver indblik i henholdsvis stedets organisatoriske ”temperatur” og den enkelte persons trivsel og velvære. I begge anvendes spørgeskemaer til både beboere, familiemedlemmer og medarbejdere. Her igennem findes de områder, hvor den fortsatte forandringsproces har brug for yderligere opmærksomhed og der medfølger vejledninger hertil.

Læs yderligere om de foreløbige internationale resultater og erfaringer.