Eden Denmark

Om registrering

Om at blive et registreret Eden Alternative hjem

De registrerede Eden Alternative hjem har valgt, via denne hjemmeside, offentligt at tilkendegive, at de løbende er i gang med at indføre ønskede forandringer i hverdagskulturen efter Eden Alternative Filosofien. Når en organisation vælger at blive registreret her, bliver de automatisk del af både et dansk og et internationalt netværk af plejehjem og botilbud, som også er i gang hermed.
Registrering af plejehjem her på den danske Eden Alternative hjemmeside er blevet udviklet for at anerkende det store arbejde, der ligger i at ændre en kultur fra institution til hjem.

Med afsæt i det uddybende materiale – Vejviseren og de tilknyttede milepæle – guides ledelsen og resten af organisationen i, hvordan man igangsætter, følger og understøtter organisationens og sin egen lokale forandringsproces, og hvordan man over tid får skabt viden om effekterne af anstrengelserne.

Ved lokalt at have været inspireret af og gennemført processerne i Vejviseren og Milepæl 1, er det muligt for det enkelte plejehjem at ansøge om at blive optaget i det danske Eden Alternative Register – både som en formel anerkendelse af den lokale “Eden-rejse” og en officiel udmelding om, at stedet hele tiden har fokus på, at livet er værd at leve. Et meningsfuldt hverdagsliv for den enkelte, som samtidig indebærer, at sundhedsfaglige behov naturligvis varetages kompetent.

At ansøge om registrering indebærer desuden involvering i og udtrykt støtte hertil fra både forvaltnings- og politisk side, ligesom fra medarbejdere, beboere og deres familier.

Landskoordinatorerne vejleder i det nødvendige, uddybende materiale og i forberedelserne til ansøgningen.

Registrerede Eden Alternative hjem er de bedste referencer

Ønsker I at vide, hvordan hverdagslivet leves i et registreret Eden Alternative hjem, kan I henvende jer til ethvert af de registrerede hjem. Alle er interesserede i at formidle viden og erfaringer og har en naturlig stolthed over deres hjem.

Fordele ved at være registreret

Netværk

Registreringsprocessen gennemføres i et tæt samarbejde med Eden Denmark. Når man vælger at ville tilslutte sig denne anerkendende registrering, bliver man en del af et netværk, som støtter hinanden i udviklingen. Netværket er både dansk og internationalt, og det er efterhånden blevet stort. Eden Alternative er nemlig ved at udvikle sig til en anerkendt livs- og omsorgsfilosofi. Fra USA har den bredt sig til de fleste stater i USA og internationalt til Canada, Australien, New Zealand, De Britiske Øer, Schweitz, Tyskland, Østrig, Holland, Sydafrika, Asien og de fleste nordiske lande.

Adgang til materialer

Som deltager i både det danske og det internationale netværk muliggøres deling af erfaringer, løbende sparring og indflydelse på den fortsatte udvikling af inspirations- og undervisningsmateriale. Og der gives adgang til de uddybende materialer i elektronisk form via denne hjemmeside, således at plejehjemmet altid er i besiddelse af de seneste udgaver.

Positiv opmærksomhed

At være registreret indebærer en stor opmærksomhed fra mange forskellige instanser. Studiebesøg, presse og familier, som er i gang med at finde den rigtige plejebolig, er blot nogle af eksemplerne.
Interesseorganisationer og studerende er ligeledes meget interesserede i at følge hverdagslivet i et Eden Alternative hjem. Flere studerende har på nuværende tidspunkt lavet eksamensopgaver, der fokuserer på filosofiens betydning for det oplevede hverdagsliv.

Vil I høre mere om mulighederne og de praktiske vilkår omkring registreringen, er I velkomne til at kontakte Eden Denmark.