Referencer er Registrerede Eden Alternative hjem

De bedste til at fortælle om deres erfaringer er de hjem, som har valgt, offentligt via denne hjemmeside at tilkendegive, at de kontinuerligt er igang med at implementere de ønskede forandringer i den hverdagskultur som opleves af både beboere, familier og medarbejdere. Når en organisation vælger at blive registreret her, bliver de del af et dansk og et internationalt netværk af plejehjem og botilbud som er igang med deres egen kulturforandringsproces.

Om det at blive et registreret Eden Alternative hjem

Registrering af plejehjem her på den danske Eden Alternative hjemmeside er blevet udviklet for at anerkende det store arbejde, der lokalt er foregået med den opstartende implementering af Eden Alternative Filosofien.

Med afsæt i det uddybende materiale – “Vejviseren og den tilknyttede milepæle” – guides ledelsen og resten af organisationen i, hvordan man igangsætter, følger og understøtter organisationens og sin egen lokale forandringsproces, og hvordan man via hjælpeværktøjer over tid får skabt viden om effekterne af anstrengelserne.

Ved at have været inspireret af ovennævnte i forhold til at udarbejde den lokale strategi, og ved at have fulgt effekterne af anstrengelserne, er det muligt for det enkelte plejehjem, efter den længerevarende, men fortsat igangværende implementering, at ansøge om at blive optaget i det danske Eden Alternative Register, som både en formel anerkendelse af den lokale “Eden-rejse” og en officiel udmelding om at pågældende sted hele tiden har fokus på at “livet er værd at leve“. Et meningsfuldt liv for den enkelte, som samtidig indebærer at sundhedsfaglige behov, naturligvis varetages kompetent.

At ansøge indebærer desuden involvering i og udtrykt støtte i forandringsprocessen fra både forvaltning og politisk side, ligesom fra medarbejdere, beboere og deres familier.

Landskoordinatorerne vejleder i det nødvendige, uddybende materiale og bistår i forberedelserne til ansøgningen.

Ønsker I at vide mere om disse muligheder, kontakt Eden Denmark.

Fordele ved at være registreret

Netværkeri
Registreringsprocessen gennemføres i et tæt samarbejde med Eden Denmark. Når man vælger at ville tilslutte sig denne anerkendende registrering, bliver man en del af et netværk, som støtter hinanden i udviklingen. Netværket er både dansk og internationalt, og det er efterhånden blevet stort. Eden Alternative er nemlig ved at udvikle sig til en anerkendt livs- og omsorgsfilosofi. Fra USA har den bredt sig internationalt til de fleste stater i USA, Canada, Australien, New Zealand, De Britiske Øer, Schweitz, Tyskland, Østrig, Holland, Sydafrika, Kina og de fleste nordiske lande.

Adgang til materialer
Som deltager i både det danske og det internationale netværk muliggøres deling af erfaringer, løbende sparring og indflydelse, på den fortsatte udvikling af inspirations- og undervisningsmateriale. Og der gives adgang til de uddybende materialer i elektronisk form via denne hjemmeside, således at plejehjemmet altid er i besiddelse af de seneste udgaver.

Positiv opmærksomhed
At være registreret indebærer en stor opmærksomhed fra mange forskellige instanser. Studiebesøg, presse og familier, som er igang med at finde den rigtige kommende bolig til en med et snarligt behov for at blive visiteret til en plejebolig, er blot nogle af eksemplerne.
Interesseorganisationer og studerende er ligeledes meget interesserede i at følge hverdagslivet i et Eden Alternative hjem. Flere studerende har på nuværende tidspunkt lavet eksamensopgaver, der fokuserer på filosofiens betydning for det oplevede hverdagsliv.

Vil I høre mere om mulighederne og de praktiske vilkår omkring registreringen, er I velkomne til at
kontakte Eden Denmark.