Rehabilitering og Eden Alternative i praksis – 2 dage

Med udgangspunkt i Eden Alternatives 10 Principper og værktøjer inddrages en bred forståelse af begreberne rehabilitering og habilitering.

Denne viden gør deltagerne i stand til at:

  • forstå hvordan Eden Alternative understøtter rehabilitering i hverdagen
  • forstå vigtigheden af en habiliterende tilgang specielt til de, der lever med demens
  • arbejde bevidst i praksis med et bredt  spektrum af rehabiliteringsindsatser

Uddannelsen er meget praksisorienteret og det tilknyttede værktøj anvendes med eksempler på egne borgerforløb, hvilket giver en stor anvendelsesmulighed i hverdagen efterfølgende. Med denne overbygningsuddannelse understøttes mulighederne for at leve om til det nye sociallovgivningskrav om en rehabiliterende tilgang i hverdagen, både i hjemmepleje og plejeboliger.


 

Ja tak vil gerne vide mere