Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Samtale om erfaringerne med hoveddøre i Ålholmhjemmet:

Mary May Pedersen og Kirsten Gosvig fortæller som leder og medarbejder i Ålholmhjemmet om deres erfaringer med disse døre.

De opsatte hoveddøre har været med til at øge livskvaliteten for de berørte borgere; givet større tryghed ift at kunne finde hjem. Efter opsætning udtrykte et ægte par, at nu boede de i deres eget hjem. Kan genkende sin egen dør blandt flere andre som ellers lignede den meget. Det giver tryghed for alle at en person med orienteringsproblemer kan finde hjem igen.

Alle naboer i de enkelte huse ved hvis den specielle dør er, og kan derfor hjælpe personen hjem, hvis orienteringsevne gør at det er svært for vedkommende selv, men døren styrker personens selvstændighed/egenomsorgs-evne, og giver derved mening at have som beboer, og det giver mening at investere i den for stedet. ”De er pengene værd”, siger Kirsten Gosvig. Hvor en beboer før skulle have hjælp til at finde hjem kan hun klare det selv nu.

Det er muligt for personen at forbinde sin fortid med sin nutid – døren lukker op til de minder som knytter sig til stedet. Er glade og positive, føler sig værdsatte, når sådan en dør er en mulighed. Oplever ikke at naboer bliver jaloux, men at de er glade for at opleve at man bliver hjulpet med en sådan når der er behov for det.

Familien glade og imponerede over måden den er lavet på.

May udtrykker: “Jeg er så glad og stolt over, at vi kan skabe så dejlige dage og så gode rammer for de mennesker som bor her i Ålholmhjemmet”.

Den opsummerende positive tilbagemelding er, at dørene giver stor mening, fordi den berørte beboer i hverdagslivet bliver mindre afhængig af hjælp, og det at ville anvende dørene som personligt hjælpemiddel, muliggør at værdigheden på dette område fastholdes for den enkelte. Dørene leder til individuel respekt for at kunne leve sit eget liv så meget som muligt.

skaermbillede-2016-10-28-kl-16-58-48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Kirsten Gosvig og Mary May Pedersen, leder og medarbejder i Ålholmhjemmet i Hillerød