Viden og Inspiration

Erfaringer og Omtale

Social Kapital – BOAS – projekt fra Wien, Østrig 2008/2009

Se resuméet af evalueringen af det første pilot projekt, som prof. Dipl. Ing Ernst Gehmacher har gennemført i samarbejde med Eden Instituttet i Wien og Boas instituttet.

Via pilot projektet fremkommer resultater, der underbygger de overbevisninger som er indlejret i Eden Alternative Filosofien om relationers betydning for beboere i et plejehjem. Nære relationer til både medbeboere, familiemedlemmer og medarbejdere har stor betydning for oplevet sundhed og velvære.  PDF Boas Eden evaluering

Flere af de her på siden nævnte danske projekter, understøtter på forskellig vi resultaterne i Boas-pilotprojektet, bl.a. “26 Hovedøre” og bachelorprojektet om arbejdsmiljø.